Opening '64

De nieuwe maatregelen deel ..

Zoals inmiddels iedereen wel weet zijn er weer nieuwe maatregelen genomen om het coronavirus (Covid19) terug te dringen. Om hier zo soepel als mogelijk rekening mee te houden zijn er per aankomende vrijdag 02-10-2020 nieuwe speeltijden van toepassing. De nieuwe speeltijden zullen gehandhaafd worden zolang de huidige richtlijnen van toepassingen zijn. 

We zullen om 20.15 uur van start gaan en een speeltempo van 45 min per persoon per partij hanteren. Dat betekent dat we uiterlijk 21.45 klaar zijn en voor 22:00 alles opgeruimd is. 

De partijen die met 45 min per persoon gespeeld worden tellen gewoon mee voor de interne competitie. De interne competitie kunnen we op deze manier voortzetten.

Ook de lessen van Dennis kunnen gewoon doorgaan. Er zal achteraf alleen geen competitie plaatsvinden. De deelnemers aan de les krijgen 5 punten (alsof ze extern gespeeld hebben).

De zaal is open vanaf 20.05 uur kom niet vroeger dan dit tijdstip in verband met de uitloop van de jeugd. 

Tot slot; Tijdens het resterende seizoen krijgt een speler 3 punten (i.p.v. 2 bij meer dan 5 afmeldingen) bij afmelden.

Opening '64