Opening '64

Openingers boeken goede resultaten tegen “ hele grote meester ”

In de meest recente Algemene Ledenvergadering werd door Johan de vraag voorgelegd: “Zou het leuk zijn als we het komende seizoen eens een sterke schaker zouden uitnodigen om een simultaan te geven; ik ken wel een paar mensen die dat zouden willen doen”. In aansluiting op het unanieme enthousiasme van onze leden is het Johan gelukt om de vermaarde Thomas Broek voor deze klus te strikken. Thomas  heeft een KNSB rating van 2184 en is lid van de Wijker Toren.

In een heerlijk gemoedelijke sfeer werd dit evenement op vrijdag 9 maart jongstleden afgewerkt. Thomas, die speelde voor het goede doel namelijk de Reddingsbrigade uit Egmond, legde een vlotte speelstijl aan de dag, welke wat in het nadeel werkte van de wat mindere goden maar weer  in het voordeel  van de spelers met een gedegen openingskennis. Hoe gemoedelijk het er aan toeging bleek wel uit vele kwinkslagen en plagerijtjes die door de deelnemers onderling over en weer uitgedeeld werden. Voor onze dames Yvonne, Jeannette en José was deze avond een goede training in  aanloop naar het Open Noord Hollands Damestoernooi dat 2 dagen later verspeeld zou gaan worden. Opvallend was het meespelen en presteren van Ynke als meest jonge (vrouwelijke) schaker uit het hele gezelschap. Alhoewel zij uiteindelijk het onderspit moest delven hield zij opvallend lang stand in een mooi gespeelde partij. Ondanks dat haar slimme plannetje, om als laatste redmiddel nog op pat te spelen, door Thomas goed doorzien werd verdient haar spel een welgemeend compliment !

In de loop van de avond verzuchtte Thomas dat hij het klimmen der jaren toch wel begon te merken en dat een avond als deze hem niet meer zo makkelijk afging als in het verleden De onlangs 50 jaar geworden topspeler moest dan ook aan maar liefst 6 van de 18 deelnemers de winst laten: Richard “noblesse oblige” van Diepen, Pim, Jeroen, Johan, Hein en Jeffrey mochten de partij op hun palmares bijschrijven, hetgeen door onze penningmeester Sjaak met een aardigheidje beloond werd. Tegen Erik, Roel en Yvonne moest Thomas zich bij een remise neerleggen; de resterende 9 partijen mocht hij als winst op zijn conto bijschrijven. Nadat rond elf uur de laatste partij gespeeld was werd Thomas hartelijk bedankt in een woord van Frank en in een daad van Jeannette. Zij had gezorgd voor een extra beloning in de vorm van een setje bijzondere biertjes hetgeen bij Thomas zichtbaar goed in de smaak viel. Al met al mogen we terugkijken op een zeer geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is. Onze hartelijke dank  mag hierbij uitgaan naar Thomas en Johan, zowel voor het idee als voor de uitvoering.

Opening '64