Opening '64

Schaaklessen

Al sinds 1967 worden er bij Opening ’64 schaaklessen gegeven aan kinderen. Vele jaren is dit gegaan via de toon aangevende stappenmethode. De jeugd is echter sterk veranderd in de afgelopen decennia en daarom werken wij als Opening ’64 aan een nieuwe methode om ook de jeugd te blijven uitdagen. Waar voorheen de klassikale lessen bestonden uit een deel theorie en een deel praktijk gevolgd door een competitie, zullen de kinderen nu aan kunnen geven waar ze behoefte aan hebben. Hierbij combineren we digitale schaaklessen in eigen tijd, met lessen op de club. Uiteraard is er ook ruimte voor onderlinge competitie. Hiermee bieden wij voor elk niveau jeugdschaker een passend aanbod van training en uitdaging.

Voor meer informatie jeugd@opening64.nl

Opening '64